Ondersteuning jongeren en begeleiding 18+ pleegkinderen

19 jul 2016

Onlangs verschenen er in de media berichten over pleegkinderen, die na hun achttiende jaar in een gat zouden vallen omdat de begeleiding stopt met 18 jaar.

Officieel mogen deze kinderen tot hun 23ste een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning en begeleiding, als ze die nodig hebben, maar uit een onderzoek van het AD bleek daar door gemeenten verschillend mee omgegaan te worden. Dit zou kunnen leiden tot haperende zorg,een nogal verontrustend vooruitzicht. Onze fractie heeft hierover vragen aan de hetghouder jeugdzorg, Eva Dansen, gesteld. 

Dit leidde tot de volgende beantwoording:
Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal 23 jaar, maar alleen als deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en als de hulp al voor dat de jongere 18 werd is gestart.

Het jeugdteam krijgt maandelijks van de Service Organisatie een overzicht van jongeren die 18 worden en in zorg zijn. Zij beoordelen dan of er voortgezet wordt of dat er overgedragen moet worden, maatwerk dus! Het is trouwens ook de verantwoordelijkheid van jeugdhulpaanbieders om tijdig met hun client een plan op te stellen, gericht op eventuele zorg na de 18e verjaardag: hoewel je kunt discussiëren of dat het moment van volwassenheid is, is het in ieder geval het moment waarop jongeren zelf beslissingen mogen nemen over hun zorg.

De cijfers voor Gorinchem: op jaarbasis krijgen zo'n 5 jongeren jeugdhulp voortgezet na hun 18e jaar.

« ga terug