Lidmaatschap/ abonnee

Lidmaatschap

Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden bij onze kiesvereniging. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn automatisch lid van de (landelijke) partij. U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris, Henri Heikens  Gorinchem@sgp.nl.
Alle leden ontvangen het ledenmagazine De Banier gratis.

Abonnement De Banier

Het ledenmagazine van de SGP is De Banier. Dit blad verschijnt een keer per maand, met uitzondering van de recesperioden. Leden ontvangen De Banier gratis.

Lidmaatschap SGP-jongeren

Jongeren vanaf 11 jaar tot en met 28 jaar kunnen zich melden als lid van SGP-jongeren. Voor jongeren onder de 15 jaar is het zelfs gratis. Kijk voor meer informatie op www.sgpj.nl