Bijdrage debat komst vuchtelingen

28 okt 2015

De aangekondigde komst van maximaal 300 vluchtelingen naar Gorinchem houdt de gemoederen flink bezig. De opkomst op de bewonersavond van ruim 500 mensen toont dat aan en verklaart ook waarom de opzet van de avond alleen al om logistieke redenen niet uit de verf kwam.

Tussen mensen die mordicus tegen zijn en mensen die zonder reserve voor zijn, zit een heel grote groep mensen, die opvang van vluchtelingen een zaak van medemenselijkheid en fatsoen vindt, maar tegelijk ook problemen ziet op het gebied van veiligheid, aanpassing en belasting van de samenleving. 

In uw voorstel aan de raad benoemt u zelf ook risico’s, maar wij willen toch een opsomming geven van de meest geuite zorgen:

Op het gebied van veiligheid:

  • De kinderen en jongeren van de scholen ( ouders durven hun kinderen niet meer alleen te laten gaan en hoe wordt de veiligheid van de scholieren gewaarborgd als er getraumatiseerde mannen rondlopen?)

  • Ouderen en vrouwen, die vooral ‘s avonds niet over straat durven

  • Wat zijn de medische risico’s voor met name de kwetsbare ouderen.

  • wordt de beveiliging in en om het gebouw goed geregeld, is er zicht op het komen en gaan van vluchtelingen ( mn als er en delict in de wijk heeft plaatsgevonden) zijn er voldoende beveiligers in het centrum en voldoende politie in de wijk. Het beeld dat bewoners schetsen is, dat er nu al te weinig agenten zijn, die er ook vaak lang over doen om te komen na een telefoontje.

Over de locatie:

  • Waarom midden in een woonwijk,waarom niet opsplitsen in 3 kleinere locaties

  • Wordt er gezorgd voor dagbesteding en is dat binnen of buiten het centrum

  • Vanuit de flat pal achter het centrum is er vrees voor overlast, ook geluidsoverlast (flat is een klankkast. Medewerkers belastingkantoor waren woordelijk te verstaan), de flat is te makkelijk toegankelijk vanuit het centrum

  • Wat maakt deze locatie zo geschikt voor kinderen, of is dat alleen de nabijheid van de scholen

  • Hoeveel begeleiders en beveiligers komen er voor deze 300 vluchtelingen

  • Hoe zit het met de verhouding gezinnen- alleen reizende mannen; liever grotendeels gezinnen

Verder zijn er allerlei vragen over de informatievoorziening ( mensen voelen zich slecht geïnformeerd), gebrek aan transparantie, hoe het proces nu verder in zijn werk gaat en of er na een besluit nog mogelijkheden zijn om bezwaar te maken. Ook vragen over waardevermindering tot zelfs onverkoopbaarheid van huizen zijn gesteld.

Dit alles moet aanleiding zijn om het niet bij 1 bewonersavond te laten: laat de communicatie niet alleen aan het COA over maar ga open en duidelijk in gesprek met bewoners, niet 1 keer, maar met regelmaat, organiseer kleinschalige informatieavonden met de direct betrokken bewoners rondom het belastingkantoor en zorg dat er een goed bereikbare contactpersoon is. Wees duidelijk over hoeveel beveiligers en agenten ingezet gaan worden en maak de afspraken met het COA openbaar. De overeenkomst met het COA geeft o.i op veel vragen antwoord, maar duidelijk is dat het gevoel van bewoners op het gebied van veiligheid en gehoord worden niet groot is. Het zou onverstandig zijn te doen alsof het allemaal wel mee zal vallen en mensen zich onnodig zorgen maken.

Verstandig is het ook te zorgen dat er naast begeleiding voor getraumatiseerde mensen, medische zorg en dagbesteding ook mogelijkheden komen voor ontmoeting en deelname aan de Gorcumse samenleving.Vanuit verschillende kerken, samenwerkend in stichting Ontmoeting, is het aanbod gekomen een bijdrage te leveren aan de opvang voor vluchtelingen en het zou goed zijn als de gemeente dit met het COA en Vluchtelingenwerk coördineert.

Onze fractie hanteert de lijn: het opvangen van mensen, die gevlucht zijn voor geweld en onrecht is een zaak van barmhartigheid. Vanuit onze overtuiging zeggen wij daar ‘ja’ tegen. 

Tegelijk willen wij dat niet naïef doen: we hebben verantwoording voor onze eigen bevolking en onze stad, de komst van zoveel vluchtelingen naar ons land en onze stad brengt ook problemen met zich mee. Wij hebben gisteravond over het algemeen van mensen gehoord dat ze vinden dat vluchtelingen opgevangen moeten worden, maar we hebben ook de zorgen, angsten en boosheid van bewoners van de Gildenwijk gehoord en dat zijn hele reële zorgen. Dus ‘ja’ tegen opvang maar wel met verstand. Door de vragen goed te beantwoorden kunnen veel zorgen weggenomen worden, daarvan zijn we overtuigd en dat hebben we gisteren ook ervaren in de gesprekken met bewoners.

Als gemeente gaan wij niet over wie er in ons land als asielzoeker/vluchteling wordt toegelaten. Er bestaat de angst dat het toelaten van vluchtelingen ten koste kan gaan van onze waarden en vrijheden, zoals vrijheid van godsdienst, gelijkheid voor de wet en tolerantie. Zaken die wij als politieke partijen ook hoog in het vaandel hebben staan.

Het kan wat ons betreft niet zo zijn, dat mensen, die naar ons land toekomen om veiligheid, vrijheid en vrede te vinden voor zichzelf, dat aan anderen ontzeggen. Ons bereiken berichten dat minderheden onder de vluchtelingen bedreigd worden en zelfs mishandeld of erger. Dat is onacceptabel. Wat zijn de mogelijkheden om dit in Gorinchem te voorkomen en aan te pakken? Kunnen mensen uit het centrum verwijderd worden, die zich hieraan of aan andere criminaliteit schuldig maken? Graag horen we uw reactie.

 

« ga terug