Begroting 2015

07 nov 2014

Donderdag 6 november was de eerste begrotingsbehandeling van het nieuwe college: daar maken op volgorde van grootte de SP , VVD, D66, ChristenUnie-SGP en GroenLinks deel van uit.

Veel partijen benoemde deze begroting als ‘beleidsarm’ omdat er vanwege alle bezuinigingen nauwelijks nieuw beleid in stond. Maar onze fractie is van mening, dat, omdat al het beleid rondom de drie Decentralisaties erin opgenomen is, er eigenlijk heel veel beleid in verwerkt was. Denk alleen aan het enorme bedrag ( 22 miljoen euro), dat ermee gemoeid gaat en via het gemeentefonds aan de middelen van Gorinchem wordt toegevoegd.

In de begrotingsraad werd wel scherp duidelijk, dat een behoorlijke meerderheid voor het financieel voorzichtige beleid is: naast de coalitiepartijen ook het CDA en Gorcum Aktief. Waar Stadsbelang en de PvdA er voor blijven pleiten om vermeende ‘overwaarde ‘deels uit te gaan geven, blijft onze fractie van mening, dat het nodig is de schuldenpositie van onze stad kleiner te maken (Gorcum heeft per inwoner een 2x zo hoge schuld per inwoner als gemiddeld in NL). Om ook in de toekomst risico’s op te kunnen vangen en weer kansen te gaan benutten, m.n op het terrein van de infrastructuur. 

 

Onze fractie bijdrage kunt u hieronder downloaden:

Begrotingsbehandeling 6 november 2014.pdf

« ga terug